Walter Boffe

Walter Boffe
Productnr.: AD8555
Prijs: € 6.500,00

zie :  https://walter-boffe.webnode.nl/kamers/

Walter Boffe wasLeraar voor de Klas

Walter Boffé was leraar Geschiedenis en Frans.

Zijn leerlingen droegen hem op handen en elk jaar kozen

ze hem tot populairste leerkracht.

Orthodoxe collega's konden zijn boeiende, eigenzinnige

manier van lesgeven niet altijd waarderen.

 

Bedreigde Vrede

Boffé schept een bloedeigen, archetypische wereld van beelden

en tafereeltjes die het hoofdthema nuanceren en versieren.

Dat hij grote waardering had voor Jeroen Bosch, Breugel

en de Vlaamse Primitieven, is goed te merken.

Ook Jef Bertels, aan wie hij zijn inzichten en kunnen doorgaf,

had grote affiniteit met deze attavistische voorbeelden.

 

Walter was ook een begenadigd schrijver van gedichten en proza.

Dat deed hij met dezelfde overvloed en trefzekerheid.

Elk schilderij bevat voldoende stof voor een boekwerk.

Hij schuwde de grote thema's niet:

Liefde in al haar vormen en kwetsbaarheid, rechtvaardigheid,

genegenheid, loyaliteit en vriendschap.

Ook de mindere kanten van de mens kregen hun beurt:

Ijdelheid, schijnheiligheid, hebzucht, haat en domheid.